3D Matrix - En innovativ måte å designe lageret på

En innovativ systemløsning for lagring i automatlagre som eliminerer behovet for ABC-analyser, og fjerner flaskehalser

Med det innovative lagerkonseptet 3D Matrix Solution har SSI Schäfer utviklet et svært dynamisk system for lagring og plukking av esker, brett og paller. Denne unike kombinasjonen gjør at kunden får maksimal fleksibilitet i driften og høy grad av skalerbarhet for fremtidig vekst. 

Nytenkning

Vanlige automasjonslagre er typisk utformet for plukk og innlagring i fronten av reolgangene. Dette begrenser tilgangen til varene da antall hentestasjoner blir begrenset av bredden på reolene og det skaper et behov for en ABC-analyse av varene for å vite hvilke produkter som skal plasseres nærmest utgangen.

Ved å åpne opp lageret for automatisk plukk i høyden, bredden og dybden, samt å plassere plukk og innlagring på lengderetningen øker man dramatisk plukkeffektiviteten samtidig som alle varene får tilnærmet lik tilgjengelighet. 

Fleksibilitet

De forskjellige transportenhetene beveger seg uavhengig av hverandre i høyden, bredden og dybden, og systemet kan derfor blande ulike lastbærere som esker, brett og paller.

Klikk her for ytterligere informasjon

BROSJYRER