Case Picking

Tilpasset leveranser til matvarebransjen

Ønsker du å optimalisere din distribusjonslogistikk i mathandelen? Da er Schäfer Case Picking (SCP) løsningen for effektiv og automatisert levering til filialene.

Med de automatiserte prosessene reduserer du behovet for arbeidskraft og øker leveringshastigheten. Du reduserer skader og varetap - og tilhørende returforsendelser - med den datastyrte palleteringen som ved hjelp av robotteknologi optimaliserer måten å pakke en pall på med tanke på volum og stabilitet. I tillegg reduserer du dine energi- og fraktomkostninger gjennom maksimal utnyttelse av lasteplassen.

Takket være SCPs pakkesoftware for volumoptimalisering kan du regne med høyere effektivitet og lavere totalomkostninger.

Komplett automasjon som samlet konsept

Vårt automatiserte SCP-konsept til dine produktenheter omfatter alle faser fra varemottakelse til vareforsendelse. Det innovative optiske kontrollsystemet klarer seg i tillegg uten noen ytterligere merkesystemer som f.eks. strekkoder eller transponder og sparer deg for en masse ekstra arbeid.

I denne katalogen fra SSI Schäfer kan du lese mer om Schäfer Case Picking. 

EGENSKAPER
Manuel eller automatisert levering fra lageret (truck- eller kranbaseret)
Automatisert depalletering av pallen i enkelte lag
Automatisk mellomlagring av brett i høydynamiske buffersystemer
Automatisk plukking og sekvensering av enkeltprodukter
Automatisk palletering og pallesikring (palle eller rullebeholder)
VIDEOER