Fryselager

Frossenvarer - nøkkelen til verdens matbord?

Vi har blitt godt vant med konstant tilgang til matvarer uavhengig av sesongsvingninger og klimatiske endringer. Det settes ekstra høye krav til indutrien for frysevarer som sporbarhet, fleksibilitet, leveringstider og stabilitet i alle ledd av leveransen fra bondens åker til sluttbrukerens matbord.

Les artikkel om hvordan du optimaliserer fryselageret. 

Temperatursvingninger skaper problemer

Hovedårsaken for utstyrssvikt i trucker på fryselagre er kondens som skapes ved inn- og utkjøring mellom fryselageret og lasterampen. Temperaturforskjellen her kan i noen tilfeller svinge fra -30 grader til +25 i løpet av sommeren. Denne ekstreme temperatursvingningen skaper fuktighet i elektronikk, elektromekaniske komponenter og ledninger.

Den eneste måten å unngå at det skapes kondens er hvis trucken aldri forlater fryseren. Dette skaper en del praktiske problemer som for eksempel ved vedlikehold eller ladning. Hvis trucken i tillegg er utstyrt med førerhytte og den forlates inne på fryselageret mens batteriet lader utenfor, bør trucken kobles til en ekstern strømforsyning for å opprettholde minimumstemperaturen i førerhytta. Dette sikrer et komfortabelt miljø for føreren og reduserer belastningen på batteriet ved starten av et nytt arbeidsskift.

De fleste fryselagre i dag opererer imidlertid med trucker der de fleste arbeidssykluser medfører inn- og utkjøring. I tillegg til nevnte kondensproblematikk er det en del andre faktorer å ta i betraktning. 

Det er dyrere å kjøle ned luft enn å varme den opp

Dagens fryselagre bruker enten strimmelporter, racerporter eller pendelporter for å hindre at varmluft skal blande seg med kaldluften i fryselageret. Selv om disse reduserer varmetapet, forsvinner store mengder kald luft hver gang en truck enten kjører ut eller inn av lageret. 

Kostbare lyskilder med stort varmetap og kort levetid, begrensninger i typer trucker man kan bruke, spesialoljer som ikke fryser og produktivitetstap ved stillstand er også velkjente problemstillinger som er knyttet til lagring i kalde miljøer.

Ta en titt på de prosjektene hvor vi har levert kjøl- og fryselagere her. 

Kostnadsfokus

Med dagens strømkostnader, økte eiendomspriser og en forventet lønnsvekst er det naturlig å se på langsiktige løsninger som mobile pallreolerkanallager eller ASRS-systemer (automated storage and retrieval system) som feks Miniload.

Mobile pallreoler

Løsningen med mobile pallreoler er den mest brukte løsningen for europeiske fryselagre og så mye som 95% av alle fryselagre bruker denne løsningen for lagring. Siden strømkostnader er den nest største kostnaden etter lønnskostnader gir det mening å doble antall pallplasser inne i lageret. En dobling av antall pallplasser kan redusere den totale kostnaden pr. pallplass med så mye som 40% i ett nytt byggeprosjekt.

Hva om jeg ikke har behov for flere pallplasser?

Kompakte lagringsløsninger som mobile pallreoler gjør at man kan redusere grunnflaten på lageret med inntil 45% noe som resulterer i betydelig reduksjon i energitap. Andre fordeler med mindre og mer kompakte fryselagre er inntil 35% lavere innvesteringskostnader og en reduksjon på opptil 49% i kostnader knyttet til maskiner og annet teknisk utstyr.

Les også: Optimalisering av fryselageret.