Høylager

Arealbesparelse ved en optimal utnyttelse av tilgjengelig areal

Motivene for å investere i et automatisk pallehøylager er forskjellige: Reduksjon av logistikkjeden, utvidelse av lagerkapasiteten eller forbedring av leveringskvaliteten er mulige incentiver. Uavhengig av motivet gir et pallehøylager fra SSI Schäfer spesielt en fordel:

Fordelen ligger i detaljene

Førsteklasses materialer og pålitelig korrosjonsbeskyttelse sørger for en nesten ubegrenset levetid for stålkonstruksjonen. Våre moderne spesialdesignede forankringssystemer reduserer innsatsen i produksjonen av fundamentet til et minimum. Grunnet den spesielle konstruksjonsmåten i kombinasjon med at vi unngår sveiseforbindelser forhindrer deformasjon og ytterlige spenninger i reolens stålkonstruksjon. Dette medfører høyere bæreevner og hele anleggets ytelsesnivå drar nytte av dette.

En totalleverandør

I tillegg til stålkonstruksjonen leverer SSI Schäfer også mesaniner, trapper og sikkerhetsinnretninger. Vi produserer alle komponenter, og disse er individuelt tilpasset til høylageranlegget.

SSI Schäfer tilbyr også andre byggetekniske oppgaver tilpasset lageret som tak- og veggbekledning.

Les om TINE Meierier sitt høylager her. 

EGENSKAPER
Optimal plassutnyttelse
Maksimal omlastningsytelse
Enkelt vedlikehold
Kort montasjetid
Tilpasset lastebærene
VIDEOER