Logimat

Lagerautomat – smart og kompakt

En lagerautomat dekker det samme behovet som tradisjonelle småvarereoler ved at den i mange tilfeller brukes til å oppbevare småvarer, det vil si artikler som egner seg godt for å plasseres i små plastbokser. 

Noe av det som gjør at mange velger en lagerautomat i stedet for lagring i småvarereoler er at man kan skreddersy behovet ved å ha for eksempel småvarer i én hylle, arbeidsklær i en annen, og verktøy i en tredje.

En sikker og trygg arbeidsplass

Med et stadig strengere krav til sikkerhet og ergonomi på arbeidsplassen kan en lagerautomat være en lur investering. På grunn av sin konstruksjon vil artiklene være godt beskyttet mot både støv og svinn, og kan også brukes i tilfeller hvor det kreves lukkede miljøer. De forskjellige brettene kan knyttes opp mot brukergrupper eller brukere og dermed har man kontroll på hvem som har adgang til de forskjellige produktene. 

En lagerautomat opererer etter prinsippet "vare-til-mann" og dette gjør at man unngår gåtid mellom plukklokasjonene og oppnår dermed økt plukkeffektivitet. Betjeningsåpningene er plassert i en tilnærmet ideell plukkhøyde rent ergonomisk og kan tiltes for å få bedre tilgang til varer i bakkant.

Logistikksoftware

Med bransjens kanskje beste software i kombinasjon med automater fra verdens største leverandør av lagerinnredninger, kan vi tilby en løsning som få andre kan matche. Kort nedbetalingstid, økt plukkeffektivitet, enkel å betjene og bortimot null feilplukk er noen av de fordelene som våre kunder vektlegger. 

I korte trekk:
  • Utnytter eksisterende høyde fra gulv til tak
  • Fleksibel tilpasning til romhøyder, varehøyder og lagringskapasitet
  • Fungerer etter idealprinsippet vare til mann
  • Rask utlevering av varer og høy gjennomgangshastighet
  • Reduserer tunge løft og belastning på kroppen
  • Uttaksåpning i ergonomisk riktig syns- og arbeidshøyde
  • Beskytter varene mot støv, skitt og adgang for uvedkommende
  • Betjenes ved hjelp av oversiktlig tastatur med display
  • Kan også tilknyttes PC og lagerstyringssystemer
EGENSKAPER
For høyfrekvente småvarer
Meget fleksibel
Moduloppbygget
God ergonomi
Stor kapasitet
Redusere unødig gangavstand
VIDEOER