Orbiter

Dypstabling - en foreldet lagringsmåte?

Konvensjonell dypstabling er den lagringsmetoden som gir flest pallplasser på en gitt flate. Den er imidlertid lite brukt grunnet mange restriksjoner ved lagring og lav grad av fleksibilitet. 

Ved å plassere godset på en egen transportvogn eller shuttle unngår man mange av problemstillingene knyttet til vanlig dypstabling, og denne formen for lagring har plutselig blitt høyaktuell for mange bedrifter.

Orbiter

Schäfer Orbiter System - SOS - er den første shuttle-løsningen som ikke går på batterier, noe som eliminerer nedetid knyttet til bytte av disse. Den er også utstyrt med en innovativ løftemekanisme uten hydraulikk, en løsning som fjerner de mer vanlige feil på transportvognene.

Produktegenskaper

Til sammenligning med standardreoler med en lasteenhet pr. fag har kanallagre en høyere pakketetthet hvor volumandelen for betjeningsgangene er lavere. De brukes ofte i kjølelagre, hvor det gjelder å kjøle ned minst mulig areal og samtidig ha en høy volumnutnyttelsesgrad.


Den største fordelen med orbiter i forhold til dypstabling er at man har en mye bedre tilgang til varene (tilgang pr. løp/nivår kontra tilgang pr. gang), noe som gjør at man kan f.eks. øke bemanningen ved behov. I tillegg er det mye mindre truckkjøring ettersom man kun jobber i forkant av reolanlegget. 

I motsetning til gjennomløpsreoler og rullepallesystemer har ikke kanallagring  - bortsett fra shuttelen - bevegelige deler i reolen.

EGENSKAPER
For dypstabling
Enrgiforsyning gjennom ladestasjoner i front
Innovativ løfemekanisme uten hydraulikk
Høy sikkerhet grunnet få deler
Enkelt å betjene
Kan brukes i fryselagre
VIDEOER