Plukkstasjon

En arbeidsplass i endring

En arbeidsprosess vil bare være spesielt effektivt hvis den utføres med høy kvalitet og følger klare retningslinjer. Manuelle aktiviteter med høy belastning for den ansatte fører til fallende ytelse, økt feilplukk, og høyt sykefravær

Med et stadig økende fokus på riktig arbeidsprosesser kombinert med den demografiske utviklingen og aldringen av befolkningen har behovet for mer tilpassede arbeidsplasser meldt seg.

Tilpasset brukeren

Den nye multi-funksjonelle arbeidsstasjonen fra SSI Schäfer har blitt utformet i henhold til gods-til-mann-prinsippet og oppfyller de høyeste krav til ergonomi, sikkerhet og ansattes helse. 

Den største ergonomiske belastningen i et distribusjonssentre er spesielt i områdene med transport, av/på-lossing, flytting og plukk. Ved å benytte seg av de tilpassede arbeidsstasjonene vil risikoen for belastningsskader bli kraftig redusert.

Les også: Hvordan velge riktig leverandør av lagerløsninger?

EGENSKAPER
Ergonomisk
Effektiv
Riktige arbeidsprosesser
Sikkerhet
Gods-til-mann