<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

[Video] Er det trygt å ferdes på lageret ditt? Slik sikrer du reolene

Store takhøyder, trucker med høy fart og tunge paller – lageret kan være et risikofylt sted å ferdes. Men med noen enkle...

6 ting du bør vite om lagerautomaten LogiMat

Hva om du kunne spare gulvplass, samtidig som du ble tre ganger mer effektiv i arbeidet?

Lagerautomater har vært i bruk lenge...

Ta meg til ressurssiden
3_mter__effektivisere_lageret_p.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 09.03.2016

 

Når du vurderer å flytte hele lageret fordi du har mistet oversikten, effektiviteten er lav og fortjenesten dårlig, kan det kanskje være på tide å ta en nærmere kikk på hvor skoen egentlig klemmer. For det er ikke sikkert det er lokalene det er noen galt med. Det er ikke til å stikke under en stol at kaos i lagerhyllene fort kan skape frustrasjon og misnøye, både blant ”gutta på gulvet” og oppover i administrasjon og ledelse. Rutinene blir ineffektive, man bruker for mye tid til å finne frem og butikken blir mindre lønnsom.

Å flytte en hel bedrift krever mye bruk av ressurser og kan være uheldig i forhold til vareflyt og fortjeneste. Tar du med deg de samme, ineffektive rutinene, risikerer du å være like langt etter bare noen måneder. Med mindre du finner et nytt system som fungerer. Heldigvis finnes det gode løsninger, som ikke er like tid- og ressurskrevende som å flytte alt og alle. Forsøk å se potensialet i lokalene du allerede har, med nye øyne. 

 

Usikker på om du bør flytte eller effektivisere lageret? Klikk her for å få våre tips. 

1. Se på størrelsen på lokalet

Bygg i høyden. Se på mulighetene for å bygge på eksiterende reoler eller å installere en mesanin. Ved å bytte ut utstyr eller bygge på det du har kan du få plass til langt flere varer enn før. Mange har varer i høyder de kan nå, men utnytter ikke plassen helt opp mot taket. Ved å innstallere en mellometasje kan du få utnyttet plassen bedre. Det kan også være at de reolene du har ikke blir plukket i altfor ofte og kan plasseres på skinner for å ta opp mindre plass. Har du behov for at varene leveres kjapt ut fra lageret finnes det andre løsninger som gjennomløpsreoler eller en lagerautomat. Den siste løsningen kan i tillegg monteres opp på utsiden av bygget, men med plukkåpningen tilgjengelig fra innsiden.  

2. Ta i bruk digitale verktøy

Utvalget er stort – her gjelder det bare å finne et verktøy som passer dere. Slike verktøy hjelper deg å få et helhetlig bilde av de mest komplekse krav og kan tilpasses etter behov. I tillegg sikres effektiv, transparent og fleksibel ordreavvikling og varesporing med Track & Trace. Systemene kan ofte enkelt integreres mot ERP-systemet eller direkte mot nettbutikken. For hurtige leveranser finnes software for intelligente, automatiserte lagersystemer, hvor løsningene er fleksible og kan brukes til alt fra enkle installasjoner på PC til mer avanserte løsninger med mange brukere, funksjoner og utstyr. Slike løsninger øker blant annet produktiviteten, gir bedre plassutnyttelse og reduserer kostnadene.


Les mer: 3 nye trender på lageret

Les mer: Hvordan kan din bedrift tjene på effektivisering av lageret


 

3. Be om hjelp

Det er ikke alltid like lett å se løsningene selv eller å skulle finne opp hjulet på nytt. I mange tilfeller er det små justeringer som skal til for å oppleve store forbedringer. Det finnes mange der ute som er eksperter på plassutnyttelse, og ser muligheter der du bare ser store utfordringer. Ett skritt nærmere løsningen kan helt enkelt være å be om eksperthjelp, og du er tilbake i et mer produktivt spor raskere enn du aner.
5 steg for å lede firmaet inn i den digitale hverdagen
New Call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.