<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Fem kjappe med tre ledende logistikkaktører

Hva kjennetegner effektive lager- og logistikksystemer? Det er et spørsmål som vi stadig vekk blir stilt i møter og på...

Hva er 3PL og er dette riktig for din bedrift?

Som gründer er det ganske mye du må lære deg. Det er ikke nok å bare kjenne produktene du selger. For å lykkes, må du forstå...

Ta meg til ressurssiden
Header - Kundene dine ønsker å handle på nett – vi hjelper deg i gang.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 07.08.2018

Uansett bransje er det to ting som gjelder: raske leveranser og fornøyde kunder.

Muligheten til å bestille varer en butikk ikke har på lager, såkalte skaffevarer, seiler opp som et satsningsområde for mange bedrifter. Ved å synliggjøre varebeholdningen og levere innen kort tid, kan grossister og leverandører skaffe seg et konkurransefortrinn. I tillegg vil også suppleringsordre eller gjenkjøp gi store muligheter for vekst. Det finnes mange løsninger for dette i dag (EDI har blitt brukt i en årrekke), men de nye e-handelsplattformene som kommer kan tilby en helt annen brukeropplevelse enn det du ser i dagens innkjøpsportaler.


Alle vil på nett

Som forbruker tar du sikkert netthandel for gitt. Denne holdningen smitter naturligvis over på forventningene du har som bedriftskunde.


En undersøkelse gjennomført av McKinsey viser følgende funn hos B2B-kunder verden over:

  • 46 prosent av kjøperne svarer at de kommer til å handle på nett, dersom valget er tilgjengelig og servicen god nok. Sistnevnte er et viktig premiss som farges av opplevelsene kjøperne har som privatpersoner.
  • 46 prosent svarer også at det er vanskelig for dem å sammenligne ulike varer på nett, og opplever utfordringer med å handle gjentakende ordrer.
  • Lang responstid oppleves også som frustrerende av respondentene: 30 prosent av deltakerne som handler industriell teknologi, svarte at de foretrekker å handle med leverandører som brukte relativt kort tid på å hjelpe dem.

Det er ingen tvil om at kundene ønsker endringer, og skal du imøtekomme disse ønskene må du være villig til å gjøre noen endringer selv. Det er likevel ikke bare plattformer og kundeserviceportaler du bør fokusere på – å legge til rette for netthandel har flere praktiske følger.

Ute etter å lære mer om netthandelslogistikk og vareflyt?
Sjekk ut vår komplette guide ved å klikke her.


Lageret er i endring

Hvis du åpner for netthandel og direktesalg, vil du nok oppleve at arbeidshverdagen blir mindre forutsigbar. Vareflyten endres, og du styrer ikke arbeidsdagen og leveringstidspunktene selv. I stedet for å klargjøre et visst antall paller til faste tidspunkter, jobber du med å pakke flere direkteordrer gjennom hele dagen. Tankegangen blir derfor ikke bare annerledes; et slikt skifte stiller nye krav til lageroppsettet og systemene, som også må tilpasses en helt ny måte å arbeide på.


Vår anbefaling er med andre ord å starte med lageret. Vi har lang erfaring fra netthandel, både i B2B- og B2C-markedet, og vet hvordan du skaper optimal vareflyt. Om du ønsker å ta en uforpliktende prat, kan du klikke her.

B2B-netthandel-quiz-mobile
B2B-netthandel-quiz-mobile

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.