<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Slik løser Packoorang et av logistikkbransjens største miljøproblemer

Packoorang kan hjelpe logistikkbransjen med å bli mye grønnere, ved å kutte behovet for forsøplende emballasje.

I forbindelse...

Satte miljø i fokus – slik bygget de morgendagens lager

Sørby Utleies nye lager er 7600 kvadratmeter med ren bærekraft. LIS er stolte av å ha bidratt.

Skal du leie maskiner eller...

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Som en slags mellometasje, faller mesanin litt mellom to stoler. Her er svarene du har lett etter.

Vurderer du å kjøpe mesanin...

Ta meg til ressurssiden
Skjermbilde_2016-03-11_kl._08.27.23.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 18.12.2015
Vi ønsker ikke bare å opprettholde dagens status som en seriøs og god leverandør på linje med andre konkurrenter, men å bli det naturlige valget for våre kunder gjennom betydelig fokus på kvalitet,kompetanse og service i alle deler av vår organisasjon

Strategiplan LIS 2014-2016

Et veivalg for fremtiden


Våren 2013 hadde jeg akkurat tatt over rollen som daglig leder for LIS og noe av det første jeg ønsket å gjøre var å involvere alle ansatte med å definere hvordan vi skulle utvikle oss som selskap, og ikke minst hvordan vi skulle opptre som representanter for en bedrift bygd på verdier som stolthet, engasjement og ansvar.

Vi utarbeidet i felleskap en strategiplan som skulle gjelde for perioden 2014-2016, og som vi nå begir oss inn i den siste perioden av.

Ungt lederskap


Et av vårt sterkeste konkurransefortrinn er at vi har en god miks av faglig kompetente og erfarne kollegaer med lang fartstid i bransjen, i kombinasjon med unge fremadstormende medarbeidere i lederroller.

Denne styrken ønsker vi å kapitaliser på, og når vi nå gjør opp status for 2015 ser vi at denne investeringen begynner å bære frukter. I takt med svekket kronekurs og innkjøpsstopp i en bransje vi har vært sterkt eksponert mot, har vi mot alle odds klart å omstille oss og finne nye markeder som har erstattet dette frafallet. Dette er noe som jeg er utrolig stolt over, og som gjør at jeg er trygg på at veien videre kommer til å bli både spennende og givende.

De neste 3 årene


Vi har stor tro på at vi kommer til å være godt rustet for de endringene vi ser foran oss, og vår ambisjon for de neste årene er at vi kan bidra til at våre kunder ser på logistikk som et verktøy for å forbedre kundelojaliteten, og som et konkurransefortrinn for å motvirke stadig mer pressede marginer i markeder med høy grad av transparens og krav til hurtighet og presisjon.

Vårt viktigste bidrag her vil være å gi våre kunder innsikten til å ta de riktige beslutningene.


Med ønsker om en god jul og et godt nytt år,

Rune Dammeyer
Daglig leder
New Call-to-action
New Call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.