<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Som en slags mellometasje, faller mesanin litt mellom to stoler. Her er svarene du har lett etter.

Vurderer du å kjøpe mesanin...

Ta meg til ressurssiden
IT investeringer på lageret.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 09.11.2016


Gammel vane er vond å vende, men nå er det kun et spørsmål om tid før du er helt nødt til å investere i IT for lager og logistikk. Det er nå eller aldri - hva velger du?

Alt avhenger av god logistikk. Lagerflyten, kundetilfredsheten - ja, hele forsyingskjeden. Og du som logistikksjef er den heldige utvalgte til å finne frem til de beste IT-løsningene som øker produktiviteten og reduserer kostnadene.

Investeringer i IT for lager og logistikk kan heldigvis være til stor hjelp. Hvordan? Det hjelper til med: å øke effektiviteten av vareflyten helt fra pakkene kommer inn på lageret og til de sendes ut igjen til sluttbruker; optimalisere lagerplassen; holde kontroll over varebeholdningen slik at etterspørsel og tilbud stemmer overens; øke produktiviteten og senke utgiftene knyttet til håndteringen av varene.

Men hvor mange bedrifter satser egentlig på IT-løsninger for lagerlogistikk? En studie gjennomført av Zebra Technologies Corporation viser at 76 % av den globale logistikkbransjen investerer i teknologi som skal bistå ansatte. Mer enn 75 % planlegger å flytte til et mer moderne og optimalisert lager innen 2020 for å klare å holde tritt med økningen av varer som skal sendes.  

Innen 2020 har de 1378 IT- og lagerlogistikkbedriftene som svarte på undersøkelsen planer om å investere i følgende verktøy for lagerpersonale: 

 • Strekkode-scanning: 67 % 
 • Dataanalyse- verktøy: 62 %
 • Tablets og PC: 66 %
 • Lager, truck og automasjon: 56 %

Kundeforventninger vil drive flere og flere bedrifter til å investere i IT-løsninger de neste årene for å klare å tilfredsstille kundebehov. Så enkelt er det.

Lyst til å lære mer om det moderne lageret? Ta en titt på vår innsiktsrapport.

Tilfredsstille kundeforventninger

Det sies at man alltid skal møte eller overgå kundenes forventninger. Dagens kunde har mange valgmuligheter og har tilgang på mye informasjon. Dette gir kunden mye makt, og posisjonerer kunden i førersetet for egen kjøpsprosess.

Det er derfor viktigere enn noen gang å møte kundens forventninger. For å mestre denne oppgaven må bedriften følge med på endringer i kundeoppførsel, kjøpsprosess og generelle endringer i bransjen.

For logistikkbransjen betyr dette at nye løsninger må på plass slik at det er fysisk mulig å sende varer samme dag som bestillingen kommer inn. Tar det for lang tid før pakken når frem til mottaker kan dette ene og alene være avgjørende for hvorvidt kunden benytter seg av en annen leverandør ved neste kjøp.

Hele 80 % av global logistikk utføres fortsatt manuelt (kilde). Med andre ord kan investeringer som øker effektiviteten av vareflyt- og håndtering være et viktig og sterkt konkurransefortrinn. Dersom du kan utnytte IT og dataløsninger for ditt lager gir dette flere fordeler:

 1. En økning av antall vareleveranser
 2. Mer fleksibelt og oversiktlig lager
 3. Oppnår bedre vareflyt
 4. Raskere ROI

Ulike løsninger kan innebære transportbaner for varer, automatisk plukk og lagerstyringssoftware. Kutt ned på unødvendig gåtid, reduser feilplukk og utnytt hele det tilgjengelige lagerarealet - så er du allerede på god vei.

Hvilke bedrifter passer IT-løsninger for?

Det er dette som er så bra: IT-løsninger og moderne lagerutstyr passer for enhver bedrift, uavhengig av størrelse.

Har du et lite budsjett begynner du rett og slett med mindre investeringer. Bygg deg oppover etter hvert som det behøves. Det trenger ikke koste en formue å implementere IT-løsninger som et lagerstyringssoftware. Det er fullt mulig å få til automasjon av lageret på lavbudsjett.

Når du skal velge hva slags løsninger som passer best for din bedrift er det lurt å se på følgende faktorer:


 • Hvor mange ulike artikler har du på lageret?
 • Plukkes det mange, men små ordre i løpet av en dag, eller få og store ordre?
 • Hvor stor bemanning har du, og hvor stor bemanning ønsker du?
 • Hvor stort budsjett har du å investere for?
 • Hvor stort er lagerarealet og takhøyden?

Tar du utgangspunkt i dette, sitter du med et godt grunnlag for å se nærmere på de ulike løsningene som finnes. Begynn med mindre, fleksible løsninger og finn ut hva som fungerer best på ditt lager.


Hvilke fordeler gir det?

Det er mange fordeler ved å investere i IT- og dataløsninger for lageret. Det er først og fremst en investering som gir fornuftig ROI (Return on Investment). Det vil si at pengene man investerer raskt tjenes inn igjen- og vel så det. Det er allikevel viktig å huske at feilinvesteringer ikke vil gi optimal ROI.

Derfor, her er de viktigste fordelene IT- og dataløsninger gir og hvorfor:

Kort ROI
Vareflyten effektiviseres og du vil derfor raskt tjene inn igjen kostnadene du har lagt på investeringen av utstyret. Med klare måldata eller KPI'er (Key Performance Indicators) får man en god oversikt over arbeidsdagen, og ikke minst hvor potensielle flaskehalser oppstår.

Automasjon gjør lageret ditt mer fleksibelt, robust og tilpasningsdyktig
Det vil vanligvis være mye svigninger i markedet hvor etterspørsel og salg går opp og ned. For å klare å håndtere dette behøver du et lager som klarer å tilpasse seg etter den økte vareflyten slik at du slipper å leie inn ekstra arbeidskraft. Dette avhenger selvfølgelig av hva slags automasjonsutstyr du bruker, og kapasiteten på dette utstyret.

Redusert feilplukk
Bedrifter med store sesongvariasjoner bruker ofte vikarer i perioder med økt trøkk på lageret, problemet oppstår hvis man ikke får inn personer som kjenner til systemer og etablerte rutiner. Med et WMS-system (Warehouse Management System) reduserer man feilplukk på lageret uavhengig av nivået på brukeren, noe som gir færre reklamasjoner og dermed flere fornøyde kunder. 

Lavere varehåndteringskostnader
Alle prosesser går raskere, vareflyten effektiviseres og mindre tid blir lagt på administrasjonsutstyr. Et kjennetegn på nettsalg er at antall ordre øker, men at antall varelinjer på ordrene synker uavhenig av om volumet endrer seg.

For å hindre at håndteringskostnadene øker i takt med nettsalget kan man ved et WMS-system plukke i batch, dvs. at man plukker flere ordre pr. plukkrute. Dette reduserer unødig gangavstand betraktelig, og man besøker hver vare færre ganger.

last ned innsiktsrapporten - er du oppdatert på moderne lagerdrift?
Innsikt: En rapport om moderne lager og logistikk

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.