<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Derfor er masterdata den store hemmeligheten bak et effektivt lager

Er det én ting vi anbefaler alle våre kunder, så er det å ta masterdata på alvor. Det gir deg nemlig kunnskapen du trenger for...

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

6 ting du bør vite om lagerautomaten LogiMat

Hva om du kunne spare gulvplass, samtidig som du ble tre ganger mer effektiv i arbeidet?

Lagerautomater har vært i bruk lenge...

Ta meg til ressurssiden
Header - Nye rammevilkår for logistikk i Oslo og Akershus – hva betyr det for deg.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 12.11.2018

Det meldes om svært gode fremtidsutsikter for logistikksektoren. Samtidig representerer det en utfordring for norske varehandlere, som må tilpasse seg nye rammevilkår.


Nordiske eiendomsaksjer knyttet til logistikk har steget 19 prosent i løpet av det siste året. Det skyldes blant annet et økt fokus på netthandel.


Utviklingen har ført til en sterk etterspørsel etter logistikkbygg over hele Norden akkurat nå, noe som resulterer i rekordlav yield og økte leiepriser. Sentraliseringen av større lagre på Østlandet har medført at markedet begynner å gå tom for egnede tomter, samtidig som mange eksisterende bygg ikke er egnet for å håndtere den særegne vareflyten som netthandel krever.


Tradisjonelt har Groruddalen vært det naturlige distribusjonssenteret for Norge (og særlig Oslo-området), men de aller fleste nyetableringer skjer nå rundt strekningen Gardermoen til Moss hvor tilgang til infrastruktur som flyplass, havn og motorvei veier tungt. Områder som Hurum og Drammen opplever også en tilvekst, noe som bare vil tilta når nytt tunnelløp over Oslofjorden er på plass.

Nye rammevilkår

En rapport utviklet av Colliers International melder svært gode fremtidsutsikter for logistikksektoren. Likevel – vekst medfører endringer, og nye rammevilkår vil uten tvil påvirke næringslivet. Sannheten er at et flertall av aktørene er sårbare for endringer. Ifølge rapporten «Kartlegging av arealbehov og arealtilgang for gods- og logistikkbedrifter i Oslo og Akershus» står vi i fare for å øke avstandene fra logistikksentrene til distribusjonsområdene, noe som blant annet betyr at sjåførene får enda mindre tid til varedistribusjon. Det er svært skummel lesning for netthandelaktørene, som allerede i dag opplever et høyt press på å skape profitt til tross for last mile-problematikken.

Logistikkeiendom - Ta quiz
Logistikkeiendom - Ta quiz

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.