<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Som en slags mellometasje, faller mesanin litt mellom to stoler. Her er svarene du har lett etter.

Vurderer du å kjøpe mesanin...

Satte miljø i fokus – slik bygget de morgendagens lager

Sørby Utleies nye lager er 7600 kvadratmeter med ren bærekraft. LIS er stolte av å ha bidratt.

Skal du leie maskiner eller...

Dine vanligste spørsmål om mesanin til lageret – her er svarene!

Mesanin er en av de enkleste løsningene for lageret ditt, men det er fortsatt noen spørsmål du må ha svar på.

For ikke lenge...

Ta meg til ressurssiden
Header OneMed del 3- Slik valgte vi produkter til lageret.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 19.07.2017

Forsyningssenteret skal i første omgang inneholde en konvensjonell lagerløsning med ulike lagringsmedier. Pettersson forklarer at det er snakk om blant annet pall og gjennomløp for pall, tradisjonelle paller, logimater, kartonggjennomløp og vanlige hyllereoler.

Men fordi forsyningssenteret vil bestå av både større kolli og mindre pakninger, begynte OneMed Services å se på løsninger som kunne kombinere små og store varer. Valget falt dermed på automasjon.

Kort om prosjektet

I starten av 2016 gikk OneMed Services av med seieren i anbudskonkurransen om en 10-års avtale om oppføring og drift av Helse Sør-Øst sitt forsyningssenter for medisinsk og ikke-medisinsk forbruksmateriell.

Avtalen har en årlig verdi opp mot 100 millioner kroner i 10 år. I avtalen inngår det at OneMed Services skal bygge et helt nytt forsyningssenter skreddersydd for dagens og fremtidens krav til forsyning av helsemateriell.

Har du ikke lest de første delene av kundecaset vårt med OneMed? Les del 1 og 2 her, og se filmene.

Det å ha en automasjonsløsning som kan håndtere begge deler var viktig. Det er det jo flere løsninger som har selvfølgelig, det er Miniload, Cuby og andre shuttle-løsninger.
- Pettersson
 

Internasjonalt prosjekt

OneMed Services vurderte opptil fire ulike løsninger og deretter ble det en konsernbeslutning om å velge samme leverandør og samme system for lageret i Sverige og Norge. Det ble derfor et internasjonalt prosjekt, noe som var naturlig ettersom OneMed i Norge og Sverige opererer med de samme konvensjonelle løsningen, og håndterer samme type varer. På grunn av kompetansen i gruppen var det også viktig å benytte samme leverandør og systemer.

“Det går på supply chain og logistikkompetansen i konsernet. Etter hvert vil det også bli flere lager i OneMed gruppen som skal automatisere, så det er viktig at man ser på samme løsninger.”

OneMed Sverige skal som tidligere nevnt i gang med automatisering av lageret før det norske lageret, noe Pettersson synes er en god løsning.

“Vi er glad for at vi ikke skal automatisere med én gang, for vi har jo litt annet å drive med også, og få lageret opp å stå.”

Cuby_2.jpg

Valg av Cuby

Lageret skal som tidligere nevnt inneholde alle typer produkter, både når det gjelder størrelse, volum og frekvens. For å håndtere denne kombinasjonen er planen å montere det nye systemet fra SSI Schäfer, Cuby, når lageret har vært i drift i om lag ett års tid.

“Valget av Cuby ble den kombinasjonen av at den håndterer både småplukk og hele kartonger i samme system. Det er noen fordeler med systemet uten at jeg skal sitte og geniforklare det for andre. Noen systemer har veldig god kapasitet på én ting, mens andre har veldig god kapasitet på andre ting, men det som er viktig med denne kombinasjonen er at outputen er stor, mens den statiske lagringen kanskje ikke er like viktig.”

Sverige skal i gang først, allerede nå til høsten, mens det norske lageret skal ta i bruk Cuby som løsning fra 2018.

Logimat-940x400_2.png

Logimat i sterilt miljø

I forbindelse med at det blir stadig mindre leveranser fra sykehusenes egne sentrallager og til avdelingene, er det også mye sterile produkter som skal håndteres på tolagsnivå. De sterile varene vil ankomme OneMed Services forsyningssenter i transportforpakninger fra leverandører. Mottaket vil bli gjort i et sterilt miljø, pakkes ut og fraktes inn i ren sone hvor det blir pakket sammen igjen. Løsningen blir 850 kvadratmeter med sterilt miljø.

Pettersson forteller at de har lagt inn en vekst på opptil 500.000 plukklinjer i lageret.

Dette stykker jo veldig opp produksjonen. Så vi lager et eget opplegg med eget lager og logimater som en del av rentrommet.
- Pettersson

Legemiddelgrossist-godkjennelse

For å kunne drifte lageret kreves godkjenning fra legemiddelgrossist. Dette er en relativt omfattende prosess hvor det leies inn en farmasøytfaglig ansvarlig som skal bistå OneMed Services opp mot Statens Legemiddelverk, som gir denne tillatelsen.

“Ett av kriteriene der er garanterte temperaturer i lageret, så vi må mappe temperatur når lageret er tomt, og når det er fylt med varer. Dette må vi gjøre sommer og vinter før vi får den endelige tillatelsen.”

Så fort reolene er oppe, skal denne mappingen foregå.

Se denne og resten av filmene fra vårt intervju med OneMed her, helt gratis.

New Call-to-action
Last ned sjekklisten for hvordan du definerer lagerbehovet

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.