<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Som en slags mellometasje, faller mesanin litt mellom to stoler. Her er svarene du har lett etter.

Vurderer du å kjøpe mesanin...

Satte miljø i fokus – slik bygget de morgendagens lager

Sørby Utleies nye lager er 7600 kvadratmeter med ren bærekraft. LIS er stolte av å ha bidratt.

Skal du leie maskiner eller...

Dine vanligste spørsmål om mesanin til lageret – her er svarene!

Mesanin er en av de enkleste løsningene for lageret ditt, men det er fortsatt noen spørsmål du må ha svar på.

For ikke lenge...

Ta meg til ressurssiden
Header - OneMed del 5- Vurderer leverandører på grunnlag av pris, kvalitet og samarbeid.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 07.08.2017

I valget av leverandør nevner Pettersson at det var viktig å snakke med andre – både nettverk og referanser – i forbindelse med anskaffelser. I tillegg var det viktig at leverandøren som ble valgt kunne dokumentere at de kunne levere.

“Det er en del av kriteriet som vi legger til grunn. Det er ikke bare økonomi som er viktig, det er kvalitet også. Særlig nå når du er helt avhengig av at ting funker. Det nytter ikke å bestille jernet for sent.”

OneMed Services vurderer alltid minst tre leverandører på grunnlag av tilbud som går på pris, kvalitet og samarbeid.


Last ned sjekkliste: Hvordan definere ditt lagerbehov?


Kort om prosjektet

I starten av 2016 gikk OneMed Services av med seieren i anbudskonkurransen om en 10-års avtale om oppføring og drift av Helse Sør-Øst sitt forsyningssenter for medisinsk og ikke-medisinsk forbruksmateriell.

Avtalen har en årlig verdi opp mot 100 millioner kroner i 10 år. I avtalen inngår det at OneMed Services skal bygge et helt nytt forsyningssenter skreddersydd for dagens og fremtidens krav til forsyning av helsemateriell.

Har du ikke lest de fire første delene av vårt intervju med OneMed? Les de her:

Totalleverandør

“På den konvensjonelle delen så vil det jo bli en samarbeidspartner som kan gi oss alt egentlig. Det som er spesielt her er at vi bygger opp en helt ny bedrift, en helt ny organisasjon, helt separert fra øvrige løsninger og systemer i OneMed Group.”

Og valget av leverandør falt på LIS. Hvorfor?

Vi har samarbeidet før, så man vet hva man får. Det er litt farget av automasjonsbiten også, det er ikke til å stikke under stol. Så da blir det en hel pakke. Vi drøyde jo en stund før vi valgte en konvensjonell lagerleverandør i og med at vi kjørte denne prosessen med automasjon. Det er ikke alle andre automasjonsleverandører som nødvendigvis er den totalleverandøren som LIS og Schäefer er.
- Pettersson

Gründer av LIS, Hartmut Dammeyer, forteller at LIS også tegnet løsninger for to konkurrenter av OneMed Services.

"Vi sammenlignet og det var ganske mye likt i disse tegningene. Vi hadde jobbet med to andre konkurrenter i 11 måneder, så vi kjente hele gangen når vi endelig fikk snakke med dere (OneMed Services). Det var ganske interessant."

Artikkelen fortsetter etter bildet.

OneMed og LIS-650537-edited.jpg

Oppsummering

1. juli var dagen OneMed Services tok over lageret som ble bygget på Berger utenfor Oslo, og som skal fungere som Helse Sør-Øst sitt nye forsyningssenter for medisinsk og ikke-medisinsk materiell over de neste ti årene.

Den 1. oktober skal lageret være ferdig fylt opp med varer slik at OneMed Services kan starte den én måneder lange pilotperioden med utvalgte sykehus. I slutten av november 2017 inkluderes Oslo Universitetssykehus med de store sykehusene, som tilsvarer omtrent 30 prosent av det totale volumet. Forsyningssenteret skal dermed være klart til å ekspedere til alle kunder i løpet av 2017.

Men først skal fase to i prosjektet gjennomføres: implementering. I tillegg skal alle prosesser fra innkjøp til levering hos kunde testes i løpet av februar og mars 2017. Deretter begynner fase tre, som er pilotperioden og idriftsetting, og som skal godkjennes 1. januar 2018.

Det er mange krav som skal oppfylles og lite rom for å tråkke feil. Både daglig leder i OneMed Services, Knut Pettersson, og seniorkonsulent i Lager & Industrisystemer, Hartmut Dammeyer, er enige om at det er prestisjeprosjekt som har alles øyne på seg – men også en stor og spennende mulighet.

Se tidslinjen nedenfor for å følge prosjektet videre.

Tidslinje prosjekt onemed.png
Se denne og resten av filmene fra vårt intervju med OneMed her, helt gratis.
New Call-to-action
Last ned sjekklisten for hvordan du definerer lagerbehovet

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.