<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Som en slags mellometasje, faller mesanin litt mellom to stoler. Her er svarene du har lett etter.

Vurderer du å kjøpe mesanin...

Satte miljø i fokus – slik bygget de morgendagens lager

Sørby Utleies nye lager er 7600 kvadratmeter med ren bærekraft. LIS er stolte av å ha bidratt.

Skal du leie maskiner eller...

Dine vanligste spørsmål om mesanin til lageret – her er svarene!

Mesanin er en av de enkleste løsningene for lageret ditt, men det er fortsatt noen spørsmål du må ha svar på.

For ikke lenge...

Ta meg til ressurssiden
OneMed del 2- Derfor valgte vi å gå for automasjon Bloggheader.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 12.07.2017
Ved drifting av et forsyningssenter som foreløpig er 8.000 kvadratmeter, men med mulighet for utvidelse til 12.000 kvadratmeter, er det essensielt at man arbeider med de beste løsningene.

Når man bygger opp et lager fra bunnen av, hvordan vet man hvor man skal starte og hvilke løsninger man burde velge?

Ikke lest del 1 av kundecasen om OneMed? Les den her: 

Kort om prosjektet

I starten av 2016 gikk OneMed Services av med seieren i anbudskonkurransen om en 10-års avtale om oppføring og drift av Helse Sør-Øst sitt forsyningssenter for medisinsk og ikke-medisinsk forbruksmateriell.

Avtalen har en årlig verdi opp mot 100 millioner kroner i 10 år. I avtalen inngår det at OneMed Services skal bygge et helt nytt forsyningssenter skreddersydd for dagens og fremtidens krav til forsyning av helsemateriell.

Avgjørelser basert på bredt datagrunnlag

Ulik logistikk på ulike sykehus

Per i dag står to av sykehusene som skal være med i prosjektet, Ahus og Kalnes Sykehus, uten eget lager. På disse to sykehusene skal det ekspederes fra forsyningssenteret som OneMed Services er i gang med å etablere, og direkte til den enkelte avdeling. Dette gir naturligvis mindre enheter ettersom det er inne på avdelingslageret. Hvordan påvirker dette logistikken?

Pettersson tror vi beveger oss i den retningen at stadig mer blir avdelingspakket, og at sykehus etter hvert vil stå uten egne sentrallager.

 

Vi ser for oss at det blir en stor økning i plukklinjer på lageret i og med at vi skal levere på avdelingsnivå på de ulike sykehusene etter hvert. Vi legger derfor inn en automasjon i logistikkløsningen, så det ligger i pakken vår fremover. Vi ser for oss at etter omtrent ett års drift så skal vi automatisere.
- Pettersson

 

Men enn så lenge har de fleste sykehus, med unntak av de nyeste, egne sentrallagre med egen logistikk på sykehuset for fordeling av produkter til de ulike avdelingene.

“Det blir en stor kombinasjon av produkter som vi leverer i bulk, i paller og større ting til sentrallagrene, og avdelingspakkede leveranser. Det blir derfor en nyansert leveranse.” For å samkjøre logistikken mellom de 17 sykehusene og forsyningssenteret skal OneMed Services integreres med systemene til sykehusene.

“Etter hvert skal alle sykehus over på samme ERP-plattform og ERP-løsning, og det ser vi fram til. Ikke alle har det i dag når vi går i produksjon, men alle skal opp på en felles IT-plattform og det gjør jo ting enklere.” En viktig funksjon forsyningssenteret skal ha er en såkalt kontrollfunksjonsstasjon. Her skal alle varer måles og veies, før dataene for varene legges inn. Deretter sendes dataene over til Sykehuspartner som sender oppdaterte data tilbake til OneMed Services.

Se denne og resten av filmene fra vårt intervju med OneMed her, helt gratis. 

New Call-to-action
Last ned sjekklisten for hvordan du definerer lagerbehovet

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.