<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Fem kjappe med tre ledende logistikkaktører

Hva kjennetegner effektive lager- og logistikksystemer? Det er et spørsmål som vi stadig vekk blir stilt i møter og på...

Hva er 3PL og er dette riktig for din bedrift?

Som gründer er det ganske mye du må lære deg. Det er ikke nok å bare kjenne produktene du selger. For å lykkes, må du forstå...

Ta meg til ressurssiden
Header - Test deg selv- Hva kan du om B2B-netthandel?.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 16.10.2018

Markedet for B2B-netthandel har et enormt potensiale og for å kunne dra nytte av dette trenger du kunnskap. Har du det?

Etter mange avholdte og kommende arrangementer rundt temaet netthandel, har vi innhentet mye kunnskap, spesielt knyttet til B2B-andelen av markedet. Denne kunnskapen ønsker vi å utfordre våre lesere på, så vi har laget en quiz!

Quizen er satt opp slik: Bommer du på svarene underveis, får du informative fasiter umiddelbart. På denne måten er dette en ypperlig måte for deg å lære mer om B2B-netthandel – uavhengig av hva ditt kunnskapsnivå ligger på i dag.

Klar for en utfordring? Ta quizen her!

Ute etter å lære mer om netthandelslogistikk og vareflyt?
Sjekk ut vår komplette guide ved å klikke her.

B2B-netthandel-quiz-dekstop
B2B-netthandel-quiz-dekstop

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.