<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

[Video] Er det trygt å ferdes på lageret ditt? Slik sikrer du reolene

Store takhøyder, trucker med høy fart og tunge paller – lageret kan være et risikofylt sted å ferdes. Men med noen enkle...

Gigantene etablerer seg i Norden – hva betyr det for norske bedrifter?

Amazon takler last mile-problematikken som bare en amerikansk fotballspiller kan. Ved en eventuell etablering må norske...

Ta meg til ressurssiden
LIS bransjerapport.jpg

Skrevet av 

Eirik Toft | 16.01.2018

Det finnes mange praksiser på hvordan man driver et godt lager i dag, men det er lite eller ingen forskning på hva som kjennetegner et veldrevet lager.

Derfor har vi satt i gang arbeidet med å produsere en rapport som skal synliggjøre hvordan norske bedrifter presterer på lageret, og hva som kjennetegner de beste lagrene i bransjen.

Disse bidrar – blir du også med?

Vi har fått kjente navn som Hitachi, Elektroimportøren, Princess og Europris med på laget, men ønsker å få enda flere bidragsytere slik at grunnlaget for rapporten blir så godt som mulig.

Bidragsyterne leverer ti lagerdatapunkter hver, blant annet ordrestørrelser, ordrehåndteringstid og returgrad. Dette skal være med på å gi et helhetlig bilde av lagerdriften. Alle data som leveres blir selvsagt anonymisert og behandlet konfidensielt.

Rapporten blir utarbeidet av masterstudenter ved Høgskolen i Molde. Til slutt vil en av Norges ledende eksperter på DEA-analyse, professor James Odeck, validere dataene og funnene i rapporten. Odeck er professor ved Høgskolen i Molde og NTNU og har tidligere hatt oppdrag for blant annet NORAD, EU og Verdensbanken. Han har en sterk lidenskap for effektivitets- og produktivitetsmålinger. Derfor er vi trygge på å kunne skape en god rapport med interessante analyser og lærdommer.

Fristen er 19. januar

Hvis du ønsker å være med på undersøkelsen, må du levere bidraget innen 19. januar. Alle som bidrar får selvsagt rapporten tilsendt gratis. Rapporten presenteres forøvrig tirsdag 12. juni på Lean Logistikk-konferansen. Der vil også tidligere vinnere av prisen «Årets logistikkopplevelse» fortelle om hvordan de har gjort logistikk til et vesentlig konkurransefortrinn.

Hvordan bli med?

For å bli med tar du kontakt via lenken under. Lenken åpner et vindu i din e-postklient der mottakeradresse og emnefelt automatisk er fylt ut. I selve e-posten formidler du/dere ønsket om å bidra til rapporten. 

BLI MED Å LAGE LOGISTIKKBRANSJENS RÅESTE RAPPORT


Avbildet øverst (fra venstre): Ola Hanø, Håkon Berland, Ann Kristin Elter, og Steffen Larvoll.

New Call-to-action
New Call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.