Med stort pågangsmot og lopper i blodet har Elvar funnet seg kjapt til rette hos LIS. Han er lærevillig og tar utfordringer på strak arm, noe som vil komme våre kunder til gode.