Brannskap

Kjemikalieforskriften

Et nytt kjemikaleregelverk, REACH, trådte i kraft i Norge 30. mai 2008.

Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen, kalt kjemikalieforskriften, er laget for å sikre at arbeidstakernes sikkerhet og helse beskyttes mot fare som oppstår eller kan oppstå på grunn av kjemikalier i virksomheten. Dette gjelder ved all eksponering, både ved håndtering av kjemiske handelsprodukter og ved eksponering for forurensninger fra maskiner og prosesser.

Les også: Sikkerhet på deres lager - ditt ansvar?

Arbeidsgivers ansvar

Forskriften understreker spesielt arbeidsgiverens ansvar for å sikre at tiltak gjennomføres for å forebygge eksponeringen, men arbeidstakere skal medvirke til at kravene blir opprettholdt. Forskriften skal være et redskap for å verne arbeidstakere mot eksponering for kjemikalier i alle tilstander:

- Organisk og uorganisk støv og røyk, damper, gasser, aerosoler (svevende støv eller væskedråper)

- Væsker og faste stoffer

Med organisk støv menes også blant annet trestøv og melstøv.

Sertifiserte brannskap

Brannskapene fra LIS tilfredsstiller den europeiske standarden EN 14470-1 for brannklasse 90 minutter.

Link til arbeidstilsynet: http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78910 

Fordeler:

Sertifiserte brannskap

Egenskaper: 
  • Tilfredsstiller den europeiske standarden EN 14470-1 for brannklasse 90 minutter
  • Meget stort utvalg av skap tilpasset ethvert behov
  • Tysk kvalitetsprodukt med lang bransjeerfaring
Bruksområder: 

For oppbevaring av kjemikaler

Katalog

Les mer i vår hovedkatalog

Les mer
VIDEOER