LogiMat lagerautomat

LogiMat lagerautomat kan innredes med både kasser og skillevegger. Maskinen(e) bør stå i egen sone og betjenes av dedikerte operatører.

Dette er en semiautomatisk løsning hvor varene kommer frem til operatøren istedenfor at operatøren må gå frem til varene. Varene lagres i front og bakkant, mens en heis betjener begge sider fra midten av maskinen.

Egenskaper: 
  • Effektivt plukk og innlegg, spesielt ved datastyring
  • Plasseffektiv. Utnytter høyden optimalt.
  • God ergonomi
  • Støvfrie varer
  • Innlegg og plukk bør skje separat
  • Normal effektivitet er 80 – 250 plukklinjer/time pr. operatør avhengig av oppsett