Pallereoler

Pallereol

 

En standardisert løsning

Helt siden lagring av varer på standardiserte paller ble normen i mange bransjer har pallereoler blitt en viktig del i av logistikken. Ved første øyekast ser ikke pallereolene fra de ulike leverandørene ut til å være så forskjellige, men til tross for dette har SSI Schäfer befestet sin posisjon som den største tilbyderen i dette meget konkurransepregede markedet. Konkurransefortrinnet ligger i den konseptbaserte løsningen som kombinerer innredningssystemer, tilbehør og service. 

Kjernekompetanse

Produksjonen av pallereoler har vært en av SSI Schäfers kjernekompetanser i flere tiår. Denne kompetansen videreføres til våre kunder gjennom å gi de verdifulle råd og å finne løsninger som gjør deres lagring mer effektiv. Kravene til en pallereol er mange og strenge; de må være stabile og robuste, allsidige og bevegelige, trygge og ha lang levetid. Mange kriterier som må oppfylles og som er en god grunn til å ikke overlate noe til tilfeldighetene ved kjøp av pallereoler.

Les også: 4 løsninger som gjør lageret ditt lønnsomt.

En trygg leverandør

Ekspertise, erfaring og moderne produksjonsmetoder er nødvendige faktorer for å kunne designe og produsere pallereoler. Utvalget som Schäfer tilbyr dekker alle disse behovene. Schäfers ingeniører overvåker markedet kontinuerlig for å være en tilbyder av de nyeste teknologiske løsningene. De er i kontakt med kundene sine for å finne ut hvordan industrien er i forandring og hva deres behov er. Som med alle produkter som tilbys av Schäfer, så er det kun de produktene som imøtekommer de strengeste kvalitetskravene som blir tilbudt våre kunder.

Dette er med på å gjøre pallereolene fra SSI Schäfer en av de mest robuste og sikre pallreoler i markedet. 

Lyst til å lese mer? Se hvordan du kan optimalisere fryselageret ved hjelp av pallereoler. 

Fordeler:

Ufattelig anvendelig, kan tilpasses alle behov

Egenskaper: 

Kan skreddersys med:

Bruksområder: 

Brukes i alt fra manuelle til fullautomatiserte lagre

Overflate/består av:

Galvanisert/lakkert stål

Katalog

Les mer i vår hovedkatalog

Les mer