Pushback reoler

Godset blir dyttet bakover med en gaffeltruck. Selve reolen har en hellning fremover som gjør at varene vil skli utover. Når man så plukker varene er det montert på både bremser og stoppere for å hindre at pallen får for stor fart og faller ut av reolen.

På grunn av at man innlagrer og plukker på samme sted er dette en FILO-lagring (First-In-Last-Out).

Push back brukes som et alternativ til dypstabling da det ikke er tilstrekkelig med homogene varer for den type lagring. Løsningen med push back muliggjør kompakt lagring med forskjellige palletyper på de forskjellige nivåene, men opererer etter FILO prinsippet i motsetning til gjennomløpsreoler som opererer etter FIFO prisnsippet.

Den egner seg best for varer som har en gjennomsnittlig lagerbeholdning på 4 til 5 paller, og blir ofte brukt i kjølelagre med begrenset gulvplass og en enkel midtgang.

Pon Power og Brøderene Dahl er noen av de som har tatt i bruk pushbackreoler. 

Fordeler:

Pushback reoler er plassbesparende lagring med bare en side å plukke fra

Egenskaper: 
  • Kompaktlagring av paller
  • Operer etter First-In Last-Out (FILO) prinsippene
  • Homogene ganger, men hver bane kan deles opp med forskjellige typer varer
Bruksområder: 

Bufferlagring av opptil 5 homogene paller

Overflate/består av: 

Galvanisert stål

Katalog

Les mer i vår hovedkatalog

Les mer