ABB Skien

ABB i Norge er en del av den verdensomspennende ABB-gruppen som har hovedkontor i Sveits. ABB har virksomhet over hele landet med ca. 2200 ansatte og en årlig omsetning på rundt 9,6 milliarder kroner. ABB er i dag verdens største leverandør av industrielle motorer og frekvensomformere, generatorer til vindkraftindustrien og av produkter og systemer til strømnett.

En stor del av aktiviteten til ABB i Skien er produksjon av sikringsmateriell. Hovedtyngden av denne produksjon leveres i dag til E-verk og industri i Norge og til eksport over hele verden.

Er du interessert i hva LIS kan gjøre for ditt lager?

Kontakt oss i dag