Apotek 1 og Apokjeden Distribusjon

Apotek 1 er landets største og ledende apotekkjede, og har i dag over 300 apotek spredt over hele landet. Apokjeden Distribusjon er grossistvirksomheten for alle Apotek 1 sine apoteker.

Automatiserte prosesser

Fire lagerkaruseller med kapasitet på over 3000 kasser sørger for orden på lageret. Styringssystemet sørger for at kassene blir kjørt ut av karusellen i tid for utkjøring. Kassene blir så sendt ut på transportbånd og videre til en robot som løfter kassene på pall. Derifra går ferden videre til en strekkfilmvikler som sørger for å stabilisere pallen. For at pallen skal bli lastet optimalt, sørger en vekt og styringssystemet for at de tyngste kassene lastes i bunnen av pallen.

På grossistlageret er det ca. 8000 artikler til envher tid. Daglig sendes det rundt 5500 kolli ut av lageret og til apotekenem fordelt på ca. 2000 hele kolli og 3500 kasser. Lagermedarbeiderne plukker de blå plastkassene og det forhåndsdefineres hvor mange kasser som skal være i omløp i lageret til enhver tid. Så fort systemet registrerer at en kasse er ferdig plukket og sendt ut av loop'en, kommer en ny tomkasse inn.

Det er etikettene som klistres på kassen som danner grunnlaget for den videre ferden rundt i lageret. Via transportbånd sender styringssystemet kassene til riktige plukkstasjoner i lageret. Her benytter plukkerne håndterminaler og "pick-by-light" teknologi for å fylle kassene med riktig artikkel og rikig antall. Snittproduksjonen pr. plukker er 120-130 ordrelinjer i timen.

Skreddersøm

Foruten lagerkaruseller har LIS også levert pallreoler, mesanin, transportbånd og plastkasser. Småvarereolene som blir brukt på lageret for narkotiske stoffer er utstyrt med hyller av glass. I tillegg til hygieneffekten gir dette en bedre oversikt over varene.

Prosjekttype: Semi-automasjon
Prosjektstatus: Ferdigstilt
Antall artikler: 8 000