Lager & Industrisystemer AS har i 2012 innredet lageret til Dahles Auto AS i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad. Det har blitt levert arbeidsbord, mesanin, ekspedisjonsdisker og dekkreoler til de tre avdelingene. I tillegg har det blitt installert 2 stk lagerautomater i Halden og Sarpsborg avdelingene.

Prosjekttype: Semi-automasjon
Prosjektstatus: Ferdigstilt