Haugaland Storhusholdning

Bakgrunn

Haugaland Storhusholdning startet i august 1996 som Vervik avd. Haugesund AS med leveranse kun av frukt og grønt, samt fjørfe og pommes frites. I 1998 endret de navn til Haugaland Frukt og Grønt AS, og ble etter hvert en totalleverandør på alt innen storhusholdning. I år 2000 ble de medlem av Servicegrossistene AS, som pr. dags dato er landets nest største grossistgruppering innen storhusholdning, med en samlet omsetning pr. 2012 på ca 2,5 milliarder kroner. Det er på landsbasis 22 grossister tilknyttet innkjøpskjeden, og er landsdekkende med avtaler om totalleveranse med Norsk Hydro produksjon, Forsvaret, Helse Vest, Samkjøpsgruppen AS, NHO og Nores.

Ekspansjon

Som navnet Servicegrossistene tilsier, setter de service i høysetet, og har en fleksibel holdning til sine kunder med hensyn til leveranse, tidspunkt for leveranse og prising ved anbud. Haugaland Storhusholdning har hatt en veldig positiv utvikling hvor omsetningen har økt fra 7 mill. i 1996 til rundt 100 mill i dag, noe som gjenspeiler at kundene deres er godt fornøyd med deres tjenester.

Nytt lager

I takt med økt omsetning meldte behovet for større lagringsplass seg, og i begynnelsen av 2013 stod et helt nytt bygg på 2 850 kvadratmeter klart. For Haugaland Storhusholdning har det vært viktig å fokusere på en helhetlig løsning noe som har vært tydlig helt fra starten av. Prosjektet har blitt planlagt ned til minste detalj hvor rådgivning og analyser har sikret et optimalt lager med tanke på utnyttelsesgrad, vareflyt og sikkerhet.

Leveransen

Haugaland har fått et lager innredet med PR 600 pallreoler med tette hylleplan som sikkerhet ved underkjøringer og som også skaper større fleksibilitet ved lagring av flere typer gods på samme lokasjon. Høydene på reolene er tilpasset takdragerene for å sikre optimal utnyttelse i høyden. Alle stolper og gavler har i tillegg fått beskyttelse for å hindre skader på reolene. 

Prosjekttype: Konvensjonell lagring
Prosjektstatus: Ferdigstilt
Grunnflate: 2 850m2