En ledende fuktproblemløser

Takbelegget Isola Mestertekk har til nå blitt lagt på over 20 millioner m2 av norske tak og er med det Norges mest brukte ett-lags takbelegg.  Med en produktportefølje som består av kjente varer som takplater, radonsperrer, takshingel og vindsperrer, er dette en kjent og kjær produsent som har hjulpet norske hjem å holde varmen i mange år.

Nyinnredning

Lager & Industrisystemer AS er stolt av å være samarbeidspartner og leverandør av lagerinnredning til Isolas nyinnredet Bygg 9 i Porsgrunn. På lageret er det innredet med PR 600 pallreol og KRS grenreol for tunggods. Takket være en detaljert planlegging og rådgivning har man fokusert på å dekke alt fra optimal plassutnyttelse til sikkerhet på arbeidsplassen.

Modernisering

Den eksisterende dypstablingen hadde mange skader og man foretok en evaluering over hva som var mest lønnsømt og hensiktsmessig; reparere den gamle eller kjøpe en ny. I samråd med Tore Aasgrav fra Isola ble det bestemt at man skulle installere en ny dypstablingsreol slik at alle krav til sikkerhet ble ivaretatt.

Med fokus på sikkerhet

Det er innkjøringskanaler i alle løp for å hindre at stigene ikke blir skadet ved innlastning eller tømming av løp. I kombinasjon med dette er det satt opp stolpebeskyttere i forkant. Den generelle sikkerheten er viktig for de ansatte hos Isola, og det var derfor en betingelse at belastningsskiltene som er påmontert de ulike reolsystemene ble gjennomgått og forstått av de ansatte. Dette vil virke preventivt for person- og reolskader.

Prosjekttype: Konvensjonell lagring
Prosjektstatus: Ferdigstilt