NorEngros Johs Olsen - Gjøvik

Norengros er den ledende leverandøren av emballasje til industri og matproduksjon i Norge. De er en landsdekkende kjede bestående av 13 bedrifter med lokale eiere, med 33 engrosbutikker. Logistikkløsningen er basert på lokale fullsortimentslagre som gir unik tilgjengelighet og hurtig distribusjon til alle kundene.

Full kontroll

I det nye lageret til Johs Olsen på Gjøvik ble det levert pallreoler for plukk fra pall. Det ble satt opp 4 lagerautomater for høyfrekvent smågods, med tilhørende gjennomløpsreoler for kartong tvers ovenfor automatene. Her vil de varene som har høyest frekvens bli plassert. For å styre batchplukket ble det installert Shark WMS. Automatene ble levert innredet med plastkasser fra SSI Schäfer.