Posten Norge

Postterminalen er en gigant på 42 000 kvadratmeter i stål og glass, men bygget ned i terrenget i farger som harmonerer med omgivelsene. Likevel er den et dominerende blikkfang på Robsrudtomten i Lørenskog kommune. Bygget huser inntil 2 300 medarbeidere og mer enn halvparten av all brevpost i Norge passerer gjennom det.

Etter omfattende testing ble Lager & Industrisystemer valgt som leverandør av ulike typer reolsystemer og støttesystemer for driften. Dette innebar:

  • Bufferlager for reklame, post og tomme lastbærere
  • Pallreoler, gjennomløpsreoler og småvarereoler
  • Reollagring for reservedeler til maskinparken


Pallreolene ble levert med ekstrautstyr som gitterrister, pallstoppere og pallutrekk. Gjennomløpsreolene er opptil 19 meter dype for lagring av plastpaller med lav vekt, en stor utfordring som ble løst gjennom omfattende testing og gode løsninger.

Prosjekttype: Konvensjonell lagring
Prosjektstatus: Ferdigstilt
Grunnflate: 42 000m2