Nytt distribusjonslager

SSI Schäfer hadde i slutten av januar 2013 offisiell overlevering av UNICEFs nye verdenslager i København. Lageret skal fungere som et distribusjonssenter av nødhjelpsprodukter til hele verden. Med en lagringskapasitet på 36 000 palleplasser har UNICEF god plass til de over 850 forskjellige forsyningsprodukter som er spesielt utformet med tanke på å dekke etthvert nødstilfelle.

Et globalt nettverk

Distribusjonslageret i København er en del av et større nettverk som inkluderer lagre i Dubai, Panama og Shanghai, og tilsammen skal disse lagrene ha nok varer for å dekke behovene til 250 000 mennesker i 3 uker. Lagrene er strategisk plassert i disse landene for å ha varer i umiddelbar nærhet ved kriser med et minimum av transportkostnader.

Full automasjon

Prosjektet til over 15 millioner Euro har gitt UNICEF et fullautomatisert lager med en rekke spesialløsninger tilpasset spesifikke kundebehov. Leveransen består av blant annet høylager til paller, miniload, roboter, transportbaner og Rofa vognsystem. Det har hele tiden vært et ekstra fokus på ergonomi, arbeidssikkerhet og ikke minst systemutnyttelse.

Er du interessert i hva LIS kan gjøre for ditt lager?

Kontakt oss i dag