For å imøtekomme et økende antall montasjeoppdrag trengte vi å utvide montasjeavdelingen med to nye montører. Den ene av de var Ivars som vi har hatt på engasjement over lengre tid, og gjorde et såpass godt inntrykk at vi ville ha han med videre på laget.