Finansiering

Finansiering

LIS tilbyr finansiering gjennom Brage Finans. Brage Finans AS er Norges ledende finansieringsselskap innen equipment leasing og factoring. Brage Finans hjelper deg med å utrede hva som gir størst verdi for din virksomhet.

Din kontakt i LIS bistår deg med å etablere kontakt med Brage  Finans for videre fremdrift, løsningsbeskrivelse og konkret tilbud. For mer informasjon om finansiering se
www.brage.no.