Miniload

Dette produktet leveres av vår samarbeidspartner SSI Schäfer.

Miniload er et system for lagring av ulike typer lastbærere, og er en optimal løsning for maksimal utnyttelse i høyden. I tillegg kan du oppnå ekstra lagringskapasitet ved å lagre to eller flere lastbærere i dybden.

Kranen gjør det mulig å lagre og plukke plastkasser, kartonger og brett, samt sørger i tillegg for en rask vareflyt på smådelslageret.

I tillegg er den utviklet for å kunne brukes i fryselager for håndtering av dypfryste varer.

 

Egenskaper: 
 • Effektivt plukk og innlegg.
 • Plasseffektiv. Utnytter høyden optimalt.
 • Alle kasser/lokasjoner raskt tilgjengelig til enhver tid
 • Godt egnet for lagring av en eller flere lastbærere i dybden.
 • Optimal løsning også for hasteordre
 • God ergonomi.
 • Kassene kjøres automatisk ut og inn av anlegget.
 • Innlegg og plukk kan skje helt uavhengig av hverandre.
 • En god løsning når man har en stor mengde artikler og stor takhøyde.
 • Plukk og varemottak kan være i et annet område av lageret
 • Normal effektivitet er 150 – 350 plukklinjer/time pr. operatør avhengig av oppsett.
 • Opptil 50 kg. pr. kasse i belastningskapasitet.
 • Er egnet for bruk i fryselager.
BROSJYRE

SMC Miniload

Les mer