Smalgangsreoler

Smalgangsreoler er standard pallreoler som er plassert nærmere hverandre for å spare plass. Reolene håndteres med en spesialtruck som kalles smalgangstruck. Normal avstand er mellom 1700 og 1900mm. I enden av reolene er det ofte plassert såkalt overleveringsplasser. Smalgangstrucken er for stor til å kjøres i andre deler av lageret. Det er derfor behov for overleveringsplasser som blir betjent av andre trucker.

 

Egenskaper: 
  • Kompakt lagring
  • Direkte tilgang til hver lokasjon
  • Truck styres av styreskinne eller magnet
Katalog

Les mer i vår hovedkatalog

Les mer