AGV

Automated Guided Vehicles (AGV)
 
AGV står for Automatic Guided Vehicle som i praksis er et selvkjørende transportmiddel, for eksempel en truck.

En AGV kan i utgangspunktet ha 4 forskjellige styringsteknologier:

  • Linje (for eksempel tape i gulvet som styrer kjøretøyet)
  • Magnet (magneter i gulvet som styrer kjøretøyet)
  • Laser (kjøretøyet er utstyrt med laser som styrer det ved hjelp av reflekser)
  • Slam (kjøretøyet sender ut bølger og kan tilpasse kjøreruter i et skiftende miljø)

I dag er det mest laser og slam som brukes, men det finnes noen rimelige AGV’er for smågods som bruker tape kombinert med RFID. Det er fortsatt slik at lovgivning gir begrensning i hastigheter, og det er også mange sikkerhetstiltak involvert. Det betyr i praksis at AGV’ene er tregere enn en normal manuell truck. Det kan være fornuftig å planlegge rutene til AGV’ene i god avstand fra det mest høyfrekvente området for manuell truck kjøring. I dag finnes nesten alle trucktyper som er beregnet inne på et lager også som AGV.
 
Egenskaper: 
  • Å sette opp en AGV transport for faste oppdrag gjør mye mindre inngrep i infrastrukturen til et lager, sammenlignet med for eksempel rullebaner.
  • En AGV kan jobbe 24 timer i døgnet 365 dager i året, kun avbrutt av ladepauser.
  • En AGV er avhengig av rett gulv og få hindringer på ruten.