Referanser

Mat og drikke Mat og drikke

Mat og drikke er i tillegg til å være en livsnødvendighet, en av de viktigste kultubærende faktorene i et samfunn, og forskjellige nasjoner og kulturer har forksjellige matvaner.

Detaljhandel Detaljhandel

Detaljhandelen er en betegnelse for salg av varer i kvanta tilpasset personlig eller husholdningsbehov direkte til forbrukere eller husholdninger.

Legemiddelindustri Legemiddelindustri

Ett firma i legemiddelindustrien er noen som utvikler, produserer eller handler med legemiddler. Mange legemiddelfirmaer som eksisterer i dag ble grunnlagt på 18- og 19-hundre tallet.

Bil og motor Bil og motor

En bil er en motorvogn som kjører på tre eller fire hjul, og er beregnet til å kjøres på vei. Det er mange energikilder som brukes til fremdrift, men felles for alle er at de har en motor som omdanner energien til å skape denne fremdriften.

Industri og verksted Industri og verksted

All form for økonomisk virksomhet som kjennetegnes ved at råvarer bli omskapt til ferdige produkter, produksjonen foregår i stor skala og/eller produksjonen er standardisert. Et verksted er et lokale hvor det utføres konstruksjons- eller reperasjonsarbeid.

Netthandel Netthandel

Netthandel omfatter all handel gjort gjennom en nettbutikk, som er en interaktiv og virtuell butikk der kunder kjøper varer, tjenester ol. direkte fra en selger på Internett.

Elektronikk Elektronikk

Elektronikkbransjen er en samlebetegnelse for leverandører og forhandlere av alle typer elektronisk utstyr.

Kjøl- og fryselager Kjøl- og fryselager

Kjøl- og fryselager er spesialtilpassede lokaler for matvarer og andre varer som trenger temperaturkontroll.

Byggevare Byggevare

Byggevarebransjen er en samlebetegnelse på kjedene og leverandørene for byggevarehandel, byggevareindustri, treindustri og trevarefabrikker.