Princess

En bedrift i vekst

Princess Gruppen AS er en landsdekkende kjede av interiørforretninger. Kjeden er en av Norges største aktører innen hjemmetekstil med over 120 forretninger, og øker stadig i antall.

På grunn av en stadig økende etterspørsel hadde Princess behov for å øke kapasiteten på lagrene sine. De valgte å bygge ut hovedlageret sitt på Ski, og samtidig posisjonere seg for fremtidig vekst. Tilbygget ble på 3500 m2 og sørget for en mer enn dobling av lagerarealet.

Fordelen ved løsningen og omstruktureringen er selvsagt plass, men det er også mulig hente ut betydelig effektivitetsgevinster både ved varemottak (containertømming ved hjelp av Long John..) Mer kompakt lagring nær varemottak minsker truck-kjøring og sist men ikke minst legges det opp til batchplukking på varenivå. Det vil si at man tar med seg det antall av hver vare som skal leveres til det antall butikker som til enhver tid pakkes. Spesielle “bur” med dynamiske plasser sørger for å skille butikkene fra hverandre.

 

Er du interessert i hva LIS kan gjøre for ditt lager?

Kontakt oss i dag