Mesanin

Mesanin er en ekstra etasje man kan sette inn i nye eller eksisterende lokaler for å utnytte takhøyden på en optimal måte. Man kan benytte dette til både lagring og ekstra kontorplass. Ofte er løsningen benyttet for å utnytte høyden over varemottak. Mesaninen kan både leveres som en frittstående løsning og som en integrert løsning med reoler. Mesanin er en rimelig løsning ved behov for ekstra areal.

 

Egenskaper: 
  • Man oppnår en hel ekstra etasje og dobler gulvareal
  • Ofte benyttet til å lagre lavfrekvente varer
  • Frittstående løsning bygges på søyler
  • Integrert løsning bygges på eller i reoler
Katalog

Les mer i vår hovedkatalog

Les mer