Kranlager

Kort oppsummert er et kranlager et pallreolanlegg som betjenes av en eller flere automatisk(e) kran(er).

Et automatisk kranlager har flere fordeler som eksempelvis høy lagertetthet, direkte tilgang til alle artikler, en høy prosesshastighet og en en høy tilgjengelighet (døgnet rundt). Systemet egner seg spesielt godt i lokaler med stor takhøyde.

Reolkonstruksjonene kan også brukes til bæring av selve bygget da vi får en såkalt «silo-løsning».

Kranlager egner seg også godt i frysemiljø.

Egenskaper: 
  • En god løsning for helautomatisk lagring og uttak av paller
  • Høyder fra 6-45 meter høy.
  • Energieffektiv, genererer strøm ved senking av mast.
  • Installeres i bygg eller som SILO installasjon.
  • Trenger ikke lys eller mye oppvarming.
  • Leveres ofte som dobbeldyp løsning.
  • Plukk og varemottak kan være i et annet område av lageret. 
  • Enkelt vedlikehold: Kranene kan vedlikeholdes fra gult nivå.