<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Skrevet av: Børge Østnes | 11. 06. 2021

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Som en slags mellometasje, faller mesanin litt mellom to stoler. Her er svarene du har lett etter.

Vurderer du å kjøpe mesanin til lageret? Det er en helt genial måte å utnytte plassen i høyden på, ved å få inn en enkel ekstra «etasje» som er lett å installere. Her kan du ha alt fra varer til kontorer, avhengig av ditt behov.

Tidligere har vi tatt for oss mange av de vanligste spørsmålene om mesanin, men det er ett som fremdeles ofte går igjen: 

Er du nødt til å søke tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

 

Hva sier lovverket om mesanin og søknadsplikt?

Plan- og bygningslovens paragraf 20-2 tar for seg hva slags byggeprosjekter som er søknadspliktige og ikke. Den viser til en liste over tiltak i § 20-1:

 

Group 68 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
 b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a


Spørsmålet blir altså om en mesanin regnes som en vesentlig endring.

TEK17 sier ikke mye om mesanin, men det nevnes i § 6-1 som et synonym til mellometasjer som utgjør mindre enn ⅕ av etasjens bruksareal. Paragrafen omhandler reglene for hva som medregnes og ikke når man teller opp etasjer.

Om en mesanin ikke er en etasje, betyr det at endringen ikke er vesentlig?

 

Når er en mesanin en vesentlig endring av bygningen?

Siden lovverket kan tolkes i flere retninger, har LIS kontaktet Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartementet for en endelig avveining.

De svarer blant annet:

Om en endring er «vesentlig», vil blant annet avhenge av omfang og kompleksitet. Hva som er å anse som en vesentlig endring må vurderes konkret, blant annet basert på hvilke typer endringsarbeider som skal gjennomføres og om arbeidene reguleres av materielle bestemmelser, for eksempel bestemmelser i byggteknisk forskrift.


Departmentet fortsetter ved å liste opp noen tilfeller der det vil være naturlig å anse mesaninen som en vesentlig endring:

  • Inngrep i bærende konstruksjoner.
  • Brudd på etasjeskiller og/eller brannceller.
  • Store mesaniner som skal brukes til personopphold.


Er den derimot hovedsakelig bygget for å oppbevare varer, kan den egentlig regnes som et omfattende hyllesystem – hvilket ikke omfattes av byggesaksbestemmelsene.

 

Er LIS sine mesaniner fritatt fra søknadsplikt?

Vi kan altså ikke uttale oss om alle mesaniner på markedet, men vi kjenner i det minste våre egne mesaniner godt nok til å gjøre en avveining:

LIS sine mesaniner trenger ikke noen søknad for å installeres på lageret.

Dette er for det første mesaniner som hovedsakelig brukes til varelagring. For det andre vil en standard LIS-mesanin ikke føre til inngrep i bærende konstruksjoner.

Velger du mesaniner fra LIS, kan vi altså gå i gang med å installere øyeblikkelig – helt uten at du må bruke tid på å søke om tillatelse.


Snakk med oss om mesanin på ditt lager

 

 

 

Skrevet av: Børge Østnes

Med fokus på effektive, plassbesparende og lønnsomme lagerløsninger har Børge kompetanse på alt fra reoler til mesaniner i tillegg til semi-automatiserte løsninger. Han har erfaring fra mange bransjer med ulikt innredningsbehov, så ingen utfordring er for liten eller for stor for denne karen,

Børge Østnes

Liker du dette innlegget? Prøv disse også!

Kunde eller ikke kunde – logistikk avgjør
Trender og tips
Kunde eller ikke kunde – logistikk avgjør
4 steg til å lykkes med logistikken for nettbutikker
Netthandel Trender og tips
4 steg til å lykkes med logistikken for nettbutikker
Burde du tilby gratis frakt i din nettbutikk?
Trender og tips
Burde du tilby gratis frakt i din nettbutikk?

Redd for å gå glipp av en artikkel?

Frykt ikke – vi vet det er en vanlig bekymring. Derfor kan du enkelt melde deg på nyhetsbrevet vårt for månedelige oppdateringer fra LIS. Vi lover lave skuldre og tonnevis av kunnskap.

041_LIS_0568 1 (2)