For å få lageret til å fungere trenger vi pålitelige og engasjerte medarbeidere. Dette har Pawel vist med sin stå på vilje og smittende humør, og er i dag en viktig del av lagerteamet vårt.