Mesanin frittstående

Mesanin - Frittstående

 

For å utnytte plassen i høyden kan det være en god idé å installere en mesanin. En mesanin kan skreddersys som en frittstående mesanin eller integreres med våre småvarereoler. Mesanin leveres ofte med rekkverk, trapp, palleport, knelist og sparkekant.

Dersom man har behov for å ekspandere, samle eller bare frigjøre gulvplass for produksjon, så er mesanin en effektiv måte å få rask tilgang til lagerbeholding på små flater.

60 prosent av dagens lagerhus lagrer hovedsaklig luft! De fleste anlegg bruker halvparten av tilgjengelig gulvplass. Gjennom LIS innovative løsninger og teknologi kan disse områdene bli samlet på ett sted. 

For å møte stadig økende behov i markedet kan LIS tilby reolsystemer som lett kan ekspandere horisontalt og vertikalt gjennom deres modulbaserte design. De samme løsningene fungerer like bra på små som store anlegg.

Frittstående

En frittstående mesanin er ikke avhengig av andre bærende komponenter som for eksempel en småvarereol. Mesanin kan på kort tid monteres opp for å frigi gulvplass.

 

Fordeler:

Bedre utnyttelse av eksisterende lager

Egenskaper: 
  • Mellometasje som gir ekstra plass
  • Lav innvesteringskostnad sammenlignet med å utvide lageret
  • Bedre utnyttelsesgrad av eksisterende grunnflate
  • Kort installasjonstid
Bruksområder: 

Optimal plassutnyttelse i høyden

Katalog

Les mer i vår hovedkatalog

Les mer