Reolkurs og -kontroll

Inspeksjonen

Kontrolløren har besiktiget lageret og kontrollerer at sikringstiltak, reoldeler, belastning og montering er i henhold til forskriftene i NS-EN 15 635. Kontrollen har blitt gjennomført systematisk ved hjelp av et standardisert kontrollskjema, og eventuelle avvik har blitt skriftlig dokumentert i en tilstandsrapport.

Serviceavtale

Serviceavtale på moble pallreoler kan være en naturlig del som inngår i vårt reolkonsept. 1 gang i året foretar vi en fullskala service på anlegget. Anlegget kjører helt etter forutsetningene og utnytter plasssen vår på en optimal måte.

Belastningsskilt

For hver enkelt individuell reolkontroll blir det gjennomgått belastningsskilt med brukerne for å forsikre oss om at det ikke lastes mer i reolen enn det som er oppgitt i belastningsskjemaet.

Bruksanvisning

Egen bruksanvisning blir også montert på 2 sentrale steder som viser viktige kontrollpunkkter man bør sjekke og kontrollere fortløpende