AGV

Automated Guided Vehicles (AGV)
Automatiske Guided Vehicles (AGV) har vært i bruk siden 1950-tallet. AGV er førerløse trucker, vanligvis drevet av elektriske motorer og batterier. Et AGV-system består av kjøretøy, en kontrollsystem og annet påkrevd ekstrautstyr. En AGV kan leveres i en rekke størrelser og modeller, og kan bære tunge løft opp til 100 tonn.
 
Arbeidsmiljøet kan variere fra kontorer med gulvteppe til kai-områder. Moderne AGV'er er datastyrte kjøretøy med innebygde mikroprosessorer. De fleste AGV-systemer har også innebygd software som styrer alt fra plukk, sporing knyttet til produkter og finner optimale plukkruter. 
 
EGENSKAPER
Selvgående
Kan operere i smallgangslagre
Sonekontroll
Lasernavigasjon
Kan operere på små flater