Transportbaner for smågods

Transportsystemer til kasser, kartonger og brett

Er du etter en transportløsning som transporterer, sorterer og oppmagasinerer beholdere, kartoner eller brett mest mulig effektivt og intelligent på ditt lager? FT+ fra SSI Schäfer er et svært fleksibelt og lønnsomt system.

FT+ er verdens største komponentsystem for lette transportbaner som utelukkende består av modulelementer som kan ettermonteres.

Utviklingen ble gjort under strenge økonomiske kriterier: En fleksibel kapasitetsstyring, høy belastnings- og kapasitetskrav, reduksjon av antall deler og moduloppbygingen ble realiseret uten å gå på kompromiss.

Det er nesten ingen grenser for systemets muligheter - fra lagerautomatisering av produktsjone (koble til arbeidsstasjoner og lagre) til maskinintegrasjon. Nøyaktig tilpasning til spesifikke kundebehov er en selvfølge for SSI Schäfer

Tilpasning

Kapasiteten kan styres i henhold til definerte ytelseskrav. Vårt FT+ system har trinnløse variable hastigheter fra 0,2 til 2 meter pr. sekund. Avhengig av behov brukes det enten rullebaner eller transportbånd. Intelligente, selvstendige og lyssensorer mellom rullene sikrer energieffektivitet. Hver del beveger seg kun hvis når det er nødvendig. Liten variasjon i typer komponenter brukt gir også en reduksjon av reservedellageret. Det sparer penger, plass og tid ved reparasjoner og vedlikehold. Til tross for den lette konstruksjonen er det mulighet for belastninger opp til 50 kg pr. lastebærer.

Les også: Fortjeneste ved automatisering av lageret

EGENSKAPER
Opptil 6000 enheter i timen
Fleksibel
Lave driftskostnader
Enkelt vedlikehold
Standardisert modulært design
Opptil 50 kg