Baneanlegg for smågods

Baneanlegg for smågods er ofte brukt som hjelp til plukk i forskjellige soner. Det kan også fungere som et rent transportanlegg fra A til B. Her kan man ha både gravitasjonsbaner eller baner med motor. Baneanlegget kan bestå av rulledrift eller transportbånd hvilket avhenger av godstype.

EGENSKAPER
  • Kan benyttes i forbindelse med plukksløyfer også i flere etasjer
  • Kan benyttes som sorteringssystem hvor man sorterer god i henhold til sorteringskriterier som butikk, ruter, transportør etc
  • Kan være en oppsamler for pakker i et pakkeområde. Eksempelvis kan man legge en pakke på banen som igjen samler opp flere pakker, og transporterer disse videre til en postcontainer. Dette vil redusere gangtid og øke effektivitet.