Guntis var en av to nye montører vi ansatte som følge av et økende antall montasjeoppdrag. Han har vist seg å være en stor ressurs for oss ved tidligere anledninger, og med godt humør og stort pågangsmot passer han godt inn hos oss.