Jo Espen er vår hovedkontakt med SSI Schäfer når det gjelder innkjøp og transport av varer fra Tyskland. Dette er en meget krevende jobb som forutsetter en praktisk og drivende person med et våkent blikk for stadige endringer hos både leverandør, befrakter og sluttkunde.