Med ansvaret for å følge prosjektene på byggeplassen fra første spadetak til overlevering er Jon en uvurderlig medarbeider for LIS. Han overser at kravene for HMS, kvalitet, tidsplan og budsjett er i samsvar med prosjektet, og leder montørene på plassen.