Bindeleddet og navet i firmaet vårt er den tekniske avdelingen hvor Kristin nyter stor respekt for måten hun leder på. Det jobbes svært målrettet og strukturert, med klare prioriteringer samtidig som det er bygget en kultur med høy grad av selvstendighet hvor hver enkelt medarbeider har stor grad av ansvarsfølelse.