Som i enhver fungerende logistikkbedrift er nøkkelen vareflyten inn og ut av lageret. Magne har ansvaret for at mottak og utlevering av varer går så sømløst som mulig, og har et ekstra fokus på å eliminere potensielle flaskehalser som kan oppstå underveis.